Krediti do 1.000,00 eura bez žiranata!

MFI Moj Kredit je spremio posebne povoljnosti za zdravstvene i prosvjetne radnike u znak zahvalnosti za njihovu borbu i požrtvovanost u doba pandemije...

Čitaj Više
Aktuelnosti - COVID

Na osnovu člana 44 stav 2 tač. 3 i 10 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), Savjet Centralne bank...

Čitaj Više